BÂY GIỜ


Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tài nguyên dạy học

  GIAO LƯU

  Ảnh ngẫu nhiên

  HealTheWorld.mp3 Ca_khuc_Hoa_hoc_tro.MP3.mp3 Image001.jpg QUANGBINHQUAN.jpg QuangBinh.jpg TraVinh.jpg TuyenQuang.jpg VinhLong.jpg TTTpHoChiMinh.jpg VinhPhuc.jpg YenBai.jpg THANHHOA.jpg ThuaThien-Hue.jpg NamDinh.jpg LongAn.jpg AnGiang.jpg BaRiaVungTau.jpg BaRiaVungTau.jpg TpHoChiMinh.jpg

  CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSIZE TRƯỜNG THCS HIỀN NINH

  Chào mừng quý vị đến với Tr­ường THCS Hiền Ninh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

  1203135 (ĐCSVN)- Mỗi một giai cấp trong lịch sử, mỗi một dân tộc, một cộng đồng dù lớn, hay nhỏ đều có giá trị và chuẩn mực đạo đức riêng. Đạo đức thuộc phạm trù ý thức xã hội, cũng như các loại hình thái ý thức xã hội khác, nó được hình thành và phát triển trên một cơ sở kinh tế - xã hội nhất định và điều kiện lịch sử nhất định. Đạo đức của giai cấp vô sản - đạo đức cộng sản - được hình thành...

  VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  1203117 Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì...

  HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  1203096 Đạo đức, một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức được nêu ra phù hợp với từng đối tượng, hơn nữa Người nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác là nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ nhất định. Từ đó Người đã khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của...

  MỘT NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH “NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, PHẢI NÊU GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC”

  1203086 Hồ Chí Minh trở thành một nhà đạo đức chân chính, một tấm gương đạo đức tuyệt vời, là vì suốt đời Người không ngừng tự hoàn thiện mình theo lý tưởng Chân, Thiện, Mỹ; nêu gương từ việc lớn đến việc nhỏ, nên đã thực sự nhất quán giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng với đạo đức hàng ngày. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức không phải là đạo đức tu thân mà là đạo đức dấn thân,...

  NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  1203074 Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TL. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm lý...

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  1203061 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. .. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ...